Fönster

Byt inte fönster – spar pengar

1

Fönsterrenovering – ommålning

När vi tar hand om dina fönster ser vi till att arbetet utförs mycket omsorgsfullt. Gammal färg och kitt avlägsnas och fönstren slipas på alla ytor. Glasen tar vi ur bågen och skulle de vara skadade byter vi ut dem. Samtliga träytor behandlas med impregnerande grundolja och grundmålas innan fönsterrutorna  sätts tillbaka. Därefter kittar vi och målar färdigt med fönsterfärg. Vi låter färgen gå ut någon millimeter utanför kittet och förhindrar därmed fukt att kunna krypa in mellan glas och kitt. Samtliga färger är vattenbaserade vilket är bra för miljön och medarbetarna som använder produkterna.

Fönsterrenoveringsmetoder

2

Har du tvåglasfönster som är friska och bra i trästommen, men som känns kalla och släpper ut för mycket energi eller släpper in trafikbuller? En utmärkt lösning till låg kostnad är då att bygga om dem till treglas.

I och med detta förbättras isoleringen över glaskonstruktionen, från U‐värde cirka 3,0 ända ned till U‐värde 1,0. Det innebär att man minskar energiförlusten genom glaset med upp till 65 %.

Har du tvåglasfönster som är friska och bra i trästommen, men som känns kalla och släpper ut för mycket energi eller släpper in trafikbuller? En utmärkt lösning till låg kostnad är då att bygga om dem till treglas.

I och med detta förbättras isoleringen över glaskonstruktionen, från U‐värde cirka 3,0 ända ned till U‐värde 1,0. Det innebär att man minskar energiförlusten genom glaset med upp till 65 %.

Ytter & innerglaset byts ut mot en trippel isolerruta

Befintligt enkelglas i både inner‐ och ytterbåge demonteras. Ytter‐ och innerbåge skruvas och limmas ihop. Utrymme för isolerruta fräses plan. Ny fabrikstillverkad trippel isolerruta monteras. Detta kan utföras på både inåt‐ och utåtgående fönster.

Genom att utrusta den nya isolerrutan med dels ett energiglas och dessutom fylla utrymmet mellan glasen med argongas så förbättras isoleringsförmågan över hela glaskonstruktionen med två tredjedelar. Det går att få ett ”kulturglas” ytterst i isolerglaspaketet.

Nytt Uvärde: 1,0 kw/m2 (mittpunktsvärde).

Ljudreduktion: 35‐40 dB RW, beroende på val av glas.

Fördelar: 

Alla glas är nya 

Utseende förändras ej ut‐ eller invändigt 

Bågar förstärks när de kopplas samman 

Mindre målning, mellansidor byggs bort

Bra ekonomi

Kulturglas möjligt som yttre glas

Nackdelar:

Ev. persienner invändiga

Spröjsade bågar inte lämpliga 

 

A13metoden

Nytt Uvärde: Beror på fönsterkonstruktionen, vanligt värde 1,4‐1,6 kw/m2

Ljudreduktion: Beroende på val av glas.

Beskrivning av den vanligaste omfattningen:

• Karm görs oftast trären till 30% = utsida karmbotten stycke och 30 cm upp på karmsidor.

• Båge 100% = hela bågens utsida görs trären

• Mellan‐ och insidor karm underbehandlas och målas om.

• Insida karm underbehandlas och målas om.

• Kittborttagning, allt utvändigt kitt tas bort och på mellansidor 25%. Nytt kitt appliceras.

• Beslag ses över och justeras.

• Tätlist demonteras och ny monteras typ o‐list

Befintligt glas kan behållas med metoden men det går också utmärkt att byta ut innereller ytterglaset mot ett lågemmisionsglas.

Fördelar: Fönstret bevaras intakt. Utseende förändras ej ut‐ eller invändigt. Fungerar mkt bra vid spröjsade fönster

Nackdelar: Relativt dyr metod. Går inte att förbättra u‐värdet maximalt.

 

Kontakt